pb.pl

dywidendy

rss

2015-03-27 ATM Grupa rekomenduje 0,15 zł dywidendy  Zarząd ATM Grupa zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2014 r. w kwocie 12,65 mln zł, tj. 0,15 zł na 1 akcję, podała spółka.

2015-03-27 CDRL proponuje 0,75 zł dywidendy na akcję  Zarząd CDRL zarekomendował wypłatę 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

2015-03-27 Eurocash proponuje 0,79 zł dywidendy na akcję  Zarząd Eurocashu proponuje 0,79 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

2015-03-26 Nowa Gala rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję  Zarząd Ceramiki Nowej Gali zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 4,69 mln zł, tj. 0,1 zł na akcję z zysków z lat ubiegłych, podała spółka.

2015-03-25 Action rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy  Action będzie rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2014 na poziomie 1,00 zł na akcję, podała spółka.

2015-03-24 Zarząd PKN Orlen proponuje 1,65 zł dywidendy na akcję  Zarząd PKN Orlen postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 705 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 rok.

2015-03-24 Pragma Inkaso rekomenduje wypłatę 1,0 zł dywidendy  Zarząd Pragma Inkaso rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 1,0 zł na akcję, podała spółka.

2015-03-23 BZ WBK chce wypłacić 9,6 zł dywidendy na akcję  Zarząd BZ WBK zarekomendował wypłatę 952 mln zł z ubiegłorocznego zysku w formie dywidendy. Na jedną akcję przypadnie 9,6 zł.

2015-03-23 Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy  Zarząd Ciech rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2014 r., wynoszącego 92,13 mln zł, na kapitał zapasowy spółki, podał Ciech.

2015-03-23 Wawel rekomenduje wypłatę 20 zł dywidendy na akcję  Zarząd Wawelu przyjął uchwałę o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. w kwocie 29.995.100 zł, tj. 20 zł za jedną akcję, podała spółka.

2015-03-23 ZE PAK rekomenduje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję  Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podjął uchwałę w sprawie rekomendowania przeznaczenia 40,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,80 zł na akcję, podała spółka.

2015-03-23 Elektrobudowa rekomenduje niewypłacanie dywidendy  Rada nadzorcza Elektrobudowy pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

2015-03-23 Vistal rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję  Vistal Gdynia rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł brutto za jedną akcję za rok 2014, podała spółka.

2015-03-22 Polwax rekomenduje wypłatę 1,22 zł dywidendy  Zarząd Polwax podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2014 r. w kwocie 12.300.500 zł, tj. 1,22 zł za akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2015-03-20 Bank Handlowy rekomenduje 7,43 zł dywidendy  Rada nadzorcza Banku Handlowego pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia na dywidendę 99,9% zysku netto wypracowanego w 2014 roku, tj. 970,8 mln zł, co da wypłatę w wysokości 7,43 zł na akcję, podał bank.

2015-03-20 Pfleiderer Grajewo nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy  Zarząd Pfleiderer Grajewo nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy za 2014 r., widzi jednak możliwość jej wypłaty w przyszłym roku, poinformował dyrektor finansowy Rafał Karcz.

2015-03-19 Presco Group rekomenduje niewypłacanie dywidendy  Presco Group rekomenduje walnemu zgromadzeniu pozostawienie zysku netto wypracowanego przez spółkę za rok 2014 w formie niepodzielonej i przeznaczenie go na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z komunikatu spółki.

2015-03-19 Radpol proponuje co najmniej 0,28 zł dywidendy na akcję  Zarząd Radpolu podjął uchwałę o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty w formie dywidendy kwoty co najmniej 7,2 mln zł - czyli 0,28 zł na akcję.

2015-03-19 Pelion proponuje 2 zł dywidendy na akcję  Zarząd Pelionu postanowił rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2014 r. w wysokości 2,00 zł za akcję, podała spółka.

2015-03-18 ABC Data o wynikach i dywidendzie  Według wstępnych danych, zysk netto ABC Daty wyniósł w 2014 r. 33,3 mln zł. Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję.

2015-03-18 Neuca rekomenduje 4,33 zł dywidendy na akcję  Zarząd Neuki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 4,33 zł na akcję z zysku za 2014 roku, podała spółka.

2015-03-17 Synthos o dywidendzie  Synthos chce wypłacić w formie dywidendy 330,8 mln zł z ubiegłorocznego zysku netto.

2015-03-16 KGHM o dywidendzie  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

2015-03-16 Budimex proponuje 6,11 zł dywidendy na akcję  Zarząd Budimeksu rekomenduje wypłatę 6,11 zł dywidendy na akcję.

2015-03-16 Asseco Poland proponuje 2,9 zł dywidendy  Zarząd Asseco Poland zarekomendował radzie nadzorczej wypłatę 2,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

2015-03-13 Energa rekomenduje 1,44 zł dywidendy  Zarząd Energi zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 596,26 mln zł, tj. 91,7% zysku netto za 2014 r., na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję, podała spółka. Rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek w tej sprawie.

2015-03-13 Alumetal może zwiększać zadłużenie, utrzymując politykę dywidendową  Alumetal planuje nadal realizować obecną politykę dywidendową, zakładającą wypłatę ok. 50% zysku netto, mimo możliwego zwiększenia zadłużenia w najbliższych latach, poinformował dyrektor finansowy spółki Przemysław Grzybek..

2015-03-12 Akcjonariusze Orange zdecydują o wypłacie 0,50 zł dywidendy  Akcjonariusze Orange Polska zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 kwietnia br. o przeznaczeniu łącznie 656,18 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,50 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

2015-03-12 Cineworld rekomenduje 0,135 GBP dywidendy  Cineworld Group rekomenduje 0,135 GBP dywidendy na akcję z zysku za okres 53 tygodni kończących się 1 stycznia 2015 r., podała spółka.

2015-03-12 PKP Cargo o dywidendzie  Zarząd PKP Cargo rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 110 mln zł. Na jedną akcję przypadnie około 2,45 zł.

2015-03-11 Konsorcjum Stali proponuje 1,5 zł dywidendy na akcję  Zarząd Konsorcjum Stali zarekomendował wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

2015-03-11 Enea o dywidendzie  Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie 207,48 mln zł na dywidendę za 2014 r., podała spółka.

Wiadomości dnia na PulsInwestora.pl

Puls Biznesu premium

Ranking gorących spółek

0.73 
0.44 
0.42 
0.32 
0.28 
0.26 
0.25 
0.22 
0.21 
0.20 

Giełdowa Spółka Roku 2014

Oceń potencjał

Akcje której ze spółek z TOP10 rankingu "PB" dadzą najwięcej zarobić w 2015 r.?

Wykres dnia »

Jak bardzo Buffett prześcignął rynek (WYKRES DNIA)
Jak bardzo Buffett prześcignął rynek (WYKRES DNIA)
Branża biotechnologiczna prawie jak dotcomy (WYKRES DNIA)
Branża biotechnologiczna prawie jak dotcomy (WYKRES DNIA)
Goldman Sachs: Produkcja ropy w USA nadal będzie rosnąć (WYKRES DNIA)
Goldman Sachs: Produkcja ropy w USA nadal  będzie rosnąć (WYKRES DNIA)
4Fun Media ze stratą
4Fun Media ze stratą
Barometr koniunktury znalazł się na dnie (WYKRES DNIA)
Barometr koniunktury znalazł się na dnie (WYKRES DNIA)

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu