pb.pl

dywidendy

rss

2015-08-26 PGE przeznaczy na dywidendę 40-50 proc. zysku skorygowanego o odpisy  PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza rekomendować, zgodnie z nową polityką dywidendową, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, podała spółka.

2015-08-05 Kurs PGE dołuje po zapowiedzi odpisów  Notowania Polskiej Grupy Energetycznej spadły tuż po otwarciu sesji o 3,9 proc. po zapowiedzi dokonania odpisów aktywów.

2015-07-22 Dywidendowi pewniacy znikają z WIG30  Mocna przecena akcji na GPW to okazja dla tych, którzy chcą przebudować portfel akcji dywidendowych. Pod lupę wzięliśmy 30 najbardziej płynnych spółek

2015-07-14 Zarząd Ipopemy mówi "nie" dywidendzie  Po dyskusji z Komisją Nadzoru Finansowego zarząd Ipopemy Securities zmienił rekomendację, dotyczącą podziału zysku za 2014 r.

2015-07-03 Akcjonariusze Gorenje zdecydowali o wypłacie dywidendy  Akcjonariusze Gorenje zdecydowali o przeznaczeniu 1,46 mln euro z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,06 euro na akcję, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

2015-06-30 Przegłosowana dywidend z akcji Stalproduktu  Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 13,3 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 2 zł na akcję, podała spółka.

2015-06-30 Akcjonariusze Enei zdecydowali o wypłacie dywidendy  Akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 207,48 mln z zysku netto za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,47 zł na akcję, podała spółka.

2015-06-30 Ciech jednak nie chce płacić dywidendy  Rada nadzorcza Ciechu na wniosek zarządu zdecydowała o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia całości ubiegłorocznego zysku (92,2 mln zł) na kapitał zapasowy.

2015-06-29 Będzie dywidenda z akcji ZE PAK  Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydowali o przeznaczeniu 60,99 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,2 zł na akcję, podała spółka.

2015-06-26 58 mln zł na dywidendę w LPP  Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty w wysokości 57,99 mln zł z zysku za 2014 r., podała spółka

2015-06-26 Mirbud bez dywidendy  Akcjonariusz Mirbudu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok, podała spółka.

2015-06-26 Cyfrowy Polsat rozpoczął rozmowy ws. zrefinansowania długu  Zarząd Cyfrowego Polsatu rozpoczął rozmowy z instytucjami finansowymi ws. zrefinansowania zadłużenia.

2015-06-26 Ipopema proponuje 0,10 zł dywidendy na akcję  Zarząd Ipopemy proponuje przeznaczenie całego ubiegłorocznego zysku (3,22 mln zł) na dywidendę.

2015-06-25 Newag zamierza rekomendować 1 zł na akcję dywidendy za 2015  Newag zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu podział zysku spółki netto za rok 2015 poprzez wypłatę dywidendy w wysokości łącznie 45 mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała spółka.

2015-06-25 Przegłosowana dywidenda z akcji GPW  Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 2,4 zł na akcję dywidendy, podała spółka.

2015-06-24 WZA Synthosu zdecydowało o dywidendzie  WZA Synthosu zdecydowało o przeznaczeniu 330,8 mln zł na dywidendę. Na jedną akcję przypadnie 0,25 zł.

2015-06-23 LiveChat proponuje 0,71 zł dywidendy na akcję  Zarząd spółki LiveChat Software zadeklarował wypłatę 18,28 mln zł z ubiegłorocznego zysku na dywidendę. Na jedną akcję przypadnie 0,71 zł.

2015-06-22 Bank Handlowy wypłaci 7,43 zł dywidendy na akcję  Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę 7,43 zł na akcję, podał bank.

2015-06-19 Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o wypłacie dywidendy  Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 3,8 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka.

2015-06-18 Bogdanka jednak z dywidendą  Walne Zgromadzenie Bogdanki SA zadecydowało w czwartek o przeznaczeniu 119 mln zł na wypłatę dywidendy, choć zarząd spółki rekomendował, by części zysku nie przeznaczać bezpośrednio na dywidendę. Uzasadniał taką propozycję trudną sytuacją finansową spółki.

2015-06-18 Oponeo.pl wypłaci 5 groszy dywidendy na akcję  WZA Oponeo.pl zdecydowało o przeznaczeniu 638 tys. zł ubiegłorocznego zysku na dywidendę.

2015-06-17 Nie będzie dywidendy w Pekaesie  Akcjonariusze Pekaesu postanowili przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

2015-06-17 Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,36 zł dywidendy  Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka.

2015-06-12 Akcjonariusze TVN zdecydowali o wypłacie dywidendy  Akcjonariusze TVN zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 102,07 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka.

2015-06-11 Akcjonariusze Orbisu przegłosowali dywidendę  Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 69,11 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego.

2015-06-10 LW Bogdanka proponuje zmianę odnośnie dywidendy  Lubelski Węgiel Bogdanka proponuje przeznaczyć kwotę 102 mln zł z zysku netto za 2014 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, podała spółka.

2015-06-10 WZA Rainbow Tours zdecydowało o dywidendzie  WZA Rainbow Tours zdecydowało o wypłacie 0,8 zł dywidendy na akcję.

2015-06-09 Grupa Żywiec wypłaci 25 zł dywidendy na akcję  Akcjonariusze Grupy Żywiec postanowili, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2014 wynosi 25 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego.

2015-06-08 Akcjonariusz Arterii wnioskuje o wypłatę dywidendy z części zysku za 2014 r.  Jeden z akcjonariuszy Arterii - Allianz FIO reprezentowany przez TFI Allianz Polska, posiadający 5,52% w udziałach i głosach, wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad walnego, zwołanego na 25 czerwca o punkt dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 25% zysku netto grupy za 2014 r., podała spółka.

2015-06-08 PKO TFI zapoluje na dywidendy  W sierpniu towarzystwo wprowadzi do oferty fundusz akcji globalnych spółek dywidendowych.

2015-06-03 IMS wypłaci 8 gr dywidendy na akcję  Akcjonariusze Internet Media Services (IMS) uchwalili wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 2,664 mln zł, czyli 8 gr na akcję, podała spółka.

2015-06-03 Nie będzie dywidendy w Echo Investment  Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2014 r. w wysokości 26,15 mln zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego celem finansowania bieżącej działalności, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika uchwał walnego.

Wiadomości dnia na PulsInwestora.pl


Puls Biznesu premium

Ranking gorących spółek

0.80 
0.39 
0.28 
0.28 
0.28 
0.24 
0.24 
0.21 
0.21 
0.20 

Wykres dnia »

Surowcowe załamanie nie wywoła recesji (WYKRES DNIA)
Surowcowe załamanie nie wywoła recesji (WYKRES DNIA)
Zbawienny skutek rynkowego załamania (WYKRES DNIA)
Zbawienny skutek rynkowego załamania (WYKRES DNIA)
Potencjał przeceny ropy jest już znikomy (ANALIZA TECHNICZNA)
Potencjał przeceny ropy jest już znikomy (ANALIZA TECHNICZNA)
BMO Capital Markets: Krach jest nieodłączną częścią hossy (WYKRES DNIA)
BMO Capital Markets: Krach jest nieodłączną częścią hossy (WYKRES DNIA)
Dolar wchodzi w trend spadkowy (ANALIZA TECHNICZNA)
Dolar wchodzi w trend spadkowy (ANALIZA TECHNICZNA)

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu