pb.pl

dywidendy

rss

2015-04-30 Bogdanka proponuje 3 zł dywidendy na akcję  Zarząd LW Bogdanka proponuje przeznaczyć 102 mln zł z zysku netto za 2014 r. na dywidendę. Na jedną akcję przypadną 3 zł.

2015-04-30 GPW o wynikach i dywidendzie  Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 38,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 37,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

2015-04-29 Będzie dywidenda w KGHM  Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 800 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję (łącznie w dwóch ratach), podała spółka.

2015-04-29 CCC przedstawiło nową politykę dywidendową  CCC zakłada w nowej polityce dywidendowej przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66 proc. skonsolidowanego zysku netto, jeśli relacja dług/EBITDA wyniesie poniżej 3,0x.

2015-04-28 Indykpol proponuje 1 zł dywidendy na akcję  Zarząd Indykpolu zarekomendował przeznaczenie 3,1 mln zł na dywidendę. To 1 zł na akcję.

2015-04-28 DTP o dywidendzie  DTP rekomenduje przeznaczenie wypracowanego zysku za 2014 na wypłatę dywidendy w kwocie 3,57 mln zł, czyli 0,10 zł na jedną akcję oraz zaliczkę za 2015 rok w wysokości łącznie 2,86 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję, wynika z komunikatu spółki.

2015-04-28 Famur nie chce wypłacić dywidendy  Zarząd Famuru rekomenduje przekazania całości zysku za 2014 r. na kapitał zapasowy.

2015-04-27 Bez dywidendy w LC Corp  Akcjonariusze LC Corp postanowili całość zysku netto za rok 2014 w wysokości 7,21 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego.

2015-04-27 MSP nie zażąda wyższej dywidendy z KGHM  Ministerstwo skarbu nie oczekuje wyższej dywidendy z KGHM niż ta, rekomendowana przez zarząd - powiedział Włodzimierz Karpiński, minister skarbu.

2015-04-24 Aplisens rekomenduje 0,25 zł dywidendy  Zarząd Aplisensa chce, by z ubiegłorocznego zysku w wysokości 13,7 mln zł 3,2 mln zł (0,25 zł na akcję) trafiło do kieszeni akcjonariuszy.

2015-04-23 Suta dywidenda z Hydrotoru  Zarząd Hydrotoru zarekomendował wypłatę 2 zł dywidendy z zysku za 2014 r.

2015-04-23 W Kętach fundusze przeforsowały wyższą dywidendę niż chciał zarząd  Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie 136,07 mln zł, co daje 14,48 zł na akcję lub 14,41 zł na akcję w sytuacji realizacji przed dniem dywidendy uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich, podała spółka.

2015-04-21 Puławy proponują 7,03 zł dywidendy na akcję  Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zarekomendował decyzję o wypłacie 7,03 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na WZA, zwołane na 19 maja.

2015-04-21 Będzie dywidenda w PKP Cargo  Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu łącznie 110,18 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 2,46 zł na jedną akcję, podała spółka. Była to decyzja zgodna z rekomendacją zarządu.

2015-04-20 KNF ostrzega banki ws. dywidendy  Komisja Nadzoru Finansowa ostrzega właścicieli banków ze znaczącą ekspozycją na kredyty walutowe, w tym Skarb Państwa, że niezrealizowanie zaleceń w sprawie zatrzymania zysków za ubiegły rok może oznaczać "działania nadzorcze" w odniesieniu do samego banku, osób nim kierujących lub akcjonariuszy - podała KNF w komunikacie.

2015-04-20 Forte proponuje 2 zł dywidendy na akcję  Zarząd FM Forte zarekomendował wypłatę 2 zł dywidendy na akcje z zysku za 2014 r.

2015-04-17 Akcjonariusze P.A. Nova zdecydują o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję  Akcjonariusze P.A. Nova zdecydują o przeznaczeniu 4,98 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co daje wypłatę 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 14 maja.

2015-04-16 MOL podzieli się zyskiem  Akcjonariusze MOL zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 50 mld HUF na wypłatę dywidendy za 2014 r., podała spółka.

2015-04-14 Alumetal wypłaci 1,95 zł dywidendy na akcję  Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, podała spółka.

2015-04-13 Eurotel rekomenduje wypłatę 1 zł za akcję dywidendy  Eurotel rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł za akcję, podała spółka.

2015-04-13 Kernel o dywidendzie  Kernel wypłaci 0,25 USD dywidendy na akcję. Dzień dywidendy to 23 kwietnia, a wypłaty 30 kwietnia.

2015-04-10 Nowa polityka dywidendowa Getin Noble Banku  Rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła nową politykę dywidendową Getin Noble Banku na lata 2015 - 2017, która zakłada niewypłacanie dywidendy z zysków za lata 2014 i 2015 oraz wypłatę dywidendy wysokości 180-300 mln zł, lecz nie więcej niż 50% z zysku wypracowanego w 2016 r., podał bank.

2015-04-10 Elektrotim proponuje 0,6 zł dywidendy na akcję  Zarząd Elektrotimu proponuje przeznaczenie całego ubiegłorocznego zysku na dywidendę dla akcjonariuszy.

2015-04-10 Atende proponuje 0,15 zł dywidendy na akcję  Zarząd Atende zarekomenduje walnemu zgromadzeniu uchwalenie wypłaty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

2015-04-09 Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o wypłacie 0,50 zł dywidendy  Akcjonariusze Orange Polska podjęli uchwałę w sprawie wypłaty 555,92 mln zł w formie dywidendy, tj. 0,50 zł na jedną akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia spółki.

2015-04-09 NTT System rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.  Zarząd NTT System postanowił rekomendować akcjonariuszom wypłatę 2,05 mln zł dywidendy, tj. 0,15 zł na akcję, podała spółka.

2015-04-07 PKO BP zastosuje się do dywidendowych zaleceń KNF  Do czasu ustalenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla PKO Banku Polskiego zarząd podjął uchwałę o stosowaniu w granicach swoich kompetencji zalecenia KNF, podał bank.

2015-04-07 ZA Puławy o dywidendzie  Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 134,38 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, podała spółka.

2015-04-07 Aviva OFE chce więcej dywidendy z Grupy Kęty  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK - akcjonariusz Grupy Kęty zgłosił propozycję przeznaczenia przez spółkę na wypłatę dywidendy łącznej kwoty 136,072 mln zł wobec propozycji zarządu na kwotę 101,11 mln zł, wynika ze zgłoszonej uchwały.

2015-04-07 PCM zmienia politykę dywidendy  Zarząd Prime Car Management poinformował o zmianie polityki dywidendy.

2015-04-02 Analitycy: wstrzymanie dywidendy korzystne dla banków  Zalecenie KNF, by banki zaangażowane w kredyty frankowe wstrzymały wypłaty dywidend za 2014 r. jest generalnie korzystne dla banków, bo wzmacnia ich wiarygodność i oddala konieczność przewalutowania tych kredytów, wg koncepcji Andrzeja Jakubiaka - uważają analitycy.

2015-04-02 K2 Internet proponuje 1 zł dywidendy na akcję  Zarząd K2 Internet rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję.

Wiadomości dnia na PulsInwestora.pl

Puls Biznesu premium

Ranking gorących spółek

0.62 
0.57 
0.43 
0.40 
0.40 
0.39 
0.31 
0.28 
0.27 
0.22 

Wykres dnia »

Skąd się wzięła hossa na giełdach (WYKRES DNIA)
Skąd się wzięła hossa na giełdach (WYKRES DNIA)
Wielkie delewarowanie szkodzi akcjonariuszom (WYKRES DNIA)
Wielkie delewarowanie szkodzi akcjonariuszom (WYKRES DNIA)
Magellan pozostanie za burtą hossy (ANALIZA TECHNICZNA)
Magellan pozostanie za burtą hossy (ANALIZA TECHNICZNA)
Chiński bank największy na świecie (WYKRES DNIA)
Chiński bank największy na świecie (WYKRES DNIA)
W strefie euro dopłacają do pożyczek (WYKRES DNIA)
W strefie euro dopłacają do pożyczek (WYKRES DNIA)

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu