pb.pl

Pytania dotyczące spółek

poprzednie   1/330   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-04-23 NOVINA Jesteśmy jednym z mniejszościowych akcjonariuszy spółki Novina s.a. Prosilibyśmy o udzielenie nam odpowiedzi na kilka pytań. 1. Na jakim etapie jest sprzedaż udziałów w spółce Present24? 2.Czy jeśli sprzedaż udziałów w Present24 nie dojdzie do skutku to planowana dywidenda zostanie anulowana? 3.Co się dzieje ze spółką Swisspharma? Kiedy zarząd spodziewa się jakichkolwiek wpływów finansowych z tej spółki? 4.Prawie miesiąc trwają negocjacje w sprawie sprzedaży projektu P24innovacion, na jakim są etapie? Kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek informacji w powyższej sprawie? 5.Czy zarząd planuje publikacje prognozy finansowej na rok 2016? 6. Czy zarząd planuje podanie szczegółowej strategii rozwoju i inwestycji spółki na kolejne lata?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-21 MCI Dlaczego skup nie jest realizowany w każdym dniu sesyjnym, jak to dzieje się na innych spółkach?
Skup realizowany jest na bieżąco przez Dom Maklerski. Świadczą o tym raporty bieżące m.in. RB 24, 25, 26 /2016, które są publikowane przez spółkę po zarejestrowaniu akcji na rachunku maklerskim. 

2016-04-20 MCI Jaka spółka ma największy potencjał wzrostu w roku 2016 z pośród spółek z portfela MCI.TechVentures 1.0
W portfelu MCI.TechVentures znajdują się spółki z potencjałem wzrostu znacząco wyższym niż sektory w których działają. Z punktu widzenia MCI, inwestora w ponad 60% certyfikatów MCI.TechVentures, ważna jest dywersyfikacja portfela - branżowa w ramach gospodarki cyfrowej oraz geograficzna. 

2016-04-20 GETINOBLE Jaki jest plan na poprawę notowań i tak dużej przeceny akcji, czy po scaleni zamierzacie wykupić część akcji żeby nadać dobry kierunek ?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-20 MCI Jakie okoliczności były przyczyną zmiany ceny konwersji obligacji G1 na akcje?
Nie było zmiany ceny konwersji obligacji na akcje. Zgodnie z warunkami emisji cena zamiany obligacji na akcje jest równa 12 PLN. Nie zaszły zdarzenia mogące wpłynąć na przyjęcie innej ceny zamiany. 

2016-04-20 MCI Dlaczego nie jest realizowany w każdym dniu sesyjnym, jak to dzieje się na innych spółkach?
j.w. 

2016-04-16 ARCTIC Ze strony internetowej emitenta usunięte zostały informacje dotyczące papierów AP-Tec. Dlaczego? Czy wiąże się to z oszczędnościami w Grycksbo, czy ze zmianą planów co do rozwoju segmentu papierów do opakowań?
Dzień dobry, w związku ze słabym zainteresowaniem tym produktem, Grupa zdecydowała o zaprzestaniu rozwoju tego rodzaju papieru. 

2016-04-12 MCI Czy spółka Blik to konkurencja do firmy Dotpay ?
Pytania związane z obszarem działalności, oraz planami rozwoju, prosimy kierować bezpośrednio do danych spółek. 

2016-04-10 MGAMES Kiedy zostanie ukończona gra Internal World?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-08 BOGDANKA W jakim czasie poznamy jako akcjonariusze decyzje co do wysokości podziału zysku za 2015 i terminu wypłaty dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-06 NOVITA Czy już wiadomo jaka będzie dywidenda za rok 2015 od Novity?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-06 PZU Kiedy ktoś wypowie się na temat dywidendy?
W ciągu dwóch miesięcy powinna być znana propozycja wysokości i terminu wypłaty dywidendy z zysku PZU za 2015 rok. 

2016-04-04 HERKULES Czy będzie w tym roku dywidenda z Herkulesa?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-04 MCI Dlaczego MCI wstrzymało skup akcji własnych pomimo końca okresu zamkniętego?
Wedle uchwały Rady Nadzorczej, skup akcji mógł się odbywać do poziomu 11 pln za akcję. Nowa uchwała, podwyższa ten limit, w związku z czym skup będzie mógł być kontynuowany. Przykładem jest RB24/16, z 15 kwietnia. 

2016-04-01 ENERGA Chciałbym się zapytać kiedy Państwo chcą wypłacić dywidendę? Ostatnio dużo się słyszy o 13. i 14. pensjach dla personelu, a zapomina się o akcjonariuszach obywatelskich. Zainwestowałem w tę spółkę ciężko odłożone pieniądze i tak samo jak personel liczy na pensję, tak samo liczę na wypłatę dywidendy. Rozumiem sytuację personelu, ale skoro spółkę stać na wypłatę tak hojnych wynagrodzeń, pomimo wielomilionowych strat, to zapewne stać spółkę na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, którzy także mają rodziny i poinwestowali wszystkie oszczędności, aby zapewnić jakikolwiek byt swojej rodzinie.
Na dzień dzisiejszy Zarząd ENERGA SA nie podjął decyzji w sprawie podziału zysku za 2015 rok. Rekomendacja w sprawie wypłat dywidendy nie została wydana. Dywidenda jest istotnym atutem ENERGA SA i długofalowym celem Zarządu jest jej utrzymanie. W ocenie Zarządu, długoterminowa budowa wartości dla akcjonariuszy Energi powinna opierać się również na dywidendzie. Jej skala w konkretnych latach będzie jednym z celów analiz nowej strategii. Na przestrzeni ostatnich lat Grupa ENERGA istotnie zredukowała poziom zatrudnienia. W 2015 roku zatrudnionych było 8 500 osób, co stanowi ponad 20% spadek w porównaniu z 2012 rokiem (11 009 zatrudnionych osób). W żadnym roku swojej działalności Grupa ENERGA nie zanotowała straty. W 2015 roku wynik netto Grupy ukształtował się na poziomie 840 mln zł.  

2016-04-01 HERKULES Kiedy Spółka podzieli się zyskami z akcjonariuszami? Może już czas na jakąś dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2016-03-30 SMT 1) Chciałbym się dowiedzieć, czy także SATIS GPS ma szansę na uzyskanie godnych uwagi wyników finansowych w najbliższych latach? Ponad 65% wzrost sprzedaży robi wrażenie. Jaki jest teraz szacowany udział w polskim rynku systemów monitoringu GPS? 2) Segment „Pozostałe” wygenerował w IV kwartale 10 mln zł strat. Co było przyczyną tak słabego wyniku? Czy było to zdarzenie jednorazowe? Dlaczego nie ma planów sprzedaży lub likwidacji spółek Xantus S.A. oraz SMT Systems Integration? 3) Grupa SMT cały czas wchodzi w skład indeksu WIG-MEDIA, chociaż ze względu na prowadzoną działalność powinna należeć do WIG-INFO. Jeśli to możliwe to proszę o kontakt z GPW w celu wprowadzenia zmian.
1.Satis GPS realizuje politykę stabilnego wzrostu wielkości sprzedaży, która powinna przełożyć się na uzyskiwanie satysfakcjonujących wyników finansowych w kolejnych latach. Udział spółki w rynku trudno jest jednoznacznie określić ze względu na ograniczoną dostępność danych na temat rynku usług monitoringu GPS. Wiadomo natomiast, że Satis GPS pod względem liczby monitorowanych obiektów (tj. 11.000 pojazdów) znajduje się w pierwszej dziesiątce firm w sektorze monitoringu. 2.Wynik wziął się z tego, że koszty segmentu za dany okres okazały się wyższe od przychodów. Zarząd Grupy Kapitałowej cały czas podejmuje działania na rzecz optymalizacji jej bazy kosztowej. O ewentualnych planach zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Zarząd będzie informował w komunikatach bieżących. 3.Decyzje w sprawie kwalifikacji sektorowej spółek pod kątem składu indeksów podejmuje Komitet Indeksów Giełdowych jako ciało doradcze Zarządu Giełdy. 

2016-03-22 MCI Kiedy MCI przedstawi prognozę finansową na rok 2016 ?
MCI nie planuje przedstawienia prognoz finansowych na rok 2016. 

2016-03-22 MCI Czy w planach jest upublicznienie jakiejś spółki portfelowej ?
Sprzedaż posiadanych udziałów poprzez IPO jest jednym z możliwych form wyjścia funduszu inwestycyjnego z danej inwestycji. Jednak fakt ten nie może być upubliczniany z wyprzedzeniem. 

2016-03-21 MCI Jaką spółkę w roku 2016 Zarząd MCI przeznacza do sprzedaży?
Nie ma obecnie procesów sprzedaży, które byłyby na etapie pozwalającym na ich upublicznienie. 

2016-03-21 TFONE W raporcie finansowym za 2015 r. Spółka poinformowała o odpisie z tytułu utraty wartości gruntu na kwotę ok. 6 mln zł. Czy ta kwota została uwzględniona w rachunku wyników? Jeśli tak, to w jakiej pozycji? Czy to może zostało zapisane w pozycji "Saldo w Pozostałej Działalności Operacyjnej"?
Zgodnie z tym co zostało zawarte w treści raportu rocznego za rok 2015 operat szacunkowy wykonany na zlecenie Emitenta wskazuje na utratę bilansową wartości środka trwałego dotyczącego gruntu w kwocie brutto 5.997.512,87 PLN. Odpis ten został ujęty w księgach w pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 3.210.510,00 PLN (nota nr 2 sprawozdania jednostkowego), natomiast pozostała wartość 2.787.002,87 została ujęta w bilansie jako obciążenie kapitału z aktualizacji wyceny, który został utworzony na tą nieruchomość w latach wcześniejszych. Dokonany odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuacje operacyjną TelForceOne S.A. oraz spełnienie kowenantu finansowego w umowach kredytowych. Z poważaniem, -- Dział IR TelForceOne S.A. +48 603 548 896 +48 71 782 11 69 ir@telforceone.com  

2016-03-14 PAGED Kiedy spółka planuje powrócić do wypłaty dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2016-03-10 MCI Czy istnieje szansa żeby ABC Data powtórzyło giełdowy sukces tureckiego Indexu ?
Z punktu widzenia funduszu, inwestycja w ABC Data zwróciła się dzięki wypłacanej przez spółkę dywidendzie. Nie można tak blisko porównywać tych dwóch spółek, z racji tego iż działają na różnych rynkach kapitałowych i warunkach markoekonomicznych. 

2016-03-09 MCI Czy nie byłoby dobrze w ramach dobrego PR raz w miesiącu na stronie internetowej spółki MCI prezentować dokonań spółki portfelowej z której MCI jest najbardziej zadowolona?
(brak odpowiedzi) 

2016-03-08 SYGNITY czy wycena sygnity jest adekwatna do wyników czy to tylko celowe zaniżenie kursu
Cały czas w opinii Zarządu aktualna cena akcji Sygnity S.A. nie odzwierciedla potencjału oraz planów rozwojowych Grupy, poziomu backlogu i perspektyw rynkowych, dlatego też spółka prowadzi skup akcji własnych i obecnie posiada ponad 523 tys akcji Sygnity S.A.  

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Złoty przerwał fatalną passę (RANKING WALUTOWY)
Goldman Sachs: To nie fundamenty wskażą kierunek ropie, ale dolar (WYKRES DNIA)
„Dobra okazja do sprzedawania juana” (WYKRES DNIA)
Zmienność na rynkach wschodzących najniższa od 11 lat (WYKRES DNIA)
Ogromny potencjał wzrostowy Almy Market. Ale ryzyko równie wielkie (ANALIZA TECHNICZNA)

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu