pb.pl

Pytania dotyczące spółek

      0/329   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2016-05-19 PROTEKTOR Czy spółka w dalszym ciągu bierze udział w Akcji Inwestor PB ?
(brak odpowiedzi) 

2016-05-15 ENERGA Jestem akcjonariuszem spółki i bardzo się obawiam o inwestycje Energi w górnictwo. Chciałbym zaznaczyć, że głównym celem spółki powinno być wypracowywanie wartości spółki oraz zysku, a nie charytatywne inwestycje w górnictwo. Czy jako akcjonariusze mniejszościowi możemy jakoś zablokować inwestycje w górnictwo, albo złożyć zawiadomienie do prokuratury w sprawie działania zarządu na niekorzyść spółki? Chciałbym przypomnieć, że spółka nie jest akcją humanitarna, a jej głównym celem powinno być zarabianie i wypracowywanie wartości dla swoich akcjonariuszy. Obecnie kurs akcji jest najniższy w historii proszę o odpowiedź.
Energa angażuje się w PGG na warunkach rynkowych i będzie konsekwentnie nadzorować realizację biznesplanu spółki, co w perspektywie długoterminowej umożliwi osiągnięcie oczekiwanych stóp zwrotu dla inwestorów. Umowa inwestycyjna wprowadza szereg zasad monitorowania wykonania założeń biznesplanu. Dotyczą one w szczególności rentowności, płynności, poziomu zadłużenia oraz efektywności operacyjnej PGG. Zarząd PGG będzie zobligowany do regularnego informowania przedstawicieli inwestorów o poziomach poszczególnych wskaźników. Przy założeniu, że sektor energetyczny Polski jest w dużej mierze oparty o węgiel i w najbliższych dekadach tak pozostanie, inwestycja ta ma szanse - w kilkuletniej perspektywie - okazać się dla koncernów energetycznych korzystna. Od strony wyceny fundamentalnej działalność Spółki nie jest zagrożona co potwierdzają stabilne wyniki za I kwartał br. opublikowane w dniu 11 maja br. EBITDA osiągnęła wartość 645 mln zł, co pozostaje w linii z oczekiwaniami Zarządu Spółki. Ponadto, Zarząd wydał rekomendację, w której proponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,49 zł na akcję. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z zespołem relacji inwestorskich, który pomoże wyjaśnić wątpliwości dotyczące wyceny i pozycji finansowej spółki http://www.ir.energa.pl/pl/contacts.  

2016-05-13 ENERGA Czy ENERGA ma szansę wrócić w okolice 19zł -20 zł w ciągu 1,5 miesiąca?
Wycena akcji na giełdzie jest dokonywana przez rynek na poziomie odzwierciedlającym ocenę bieżącej sytuacji Spółki oraz jej otoczenia przez inwestorów. Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie się kursu. Zarząd Energa SA konsekwentnie realizuje wyznaczone plany rozwojowe, a Spółka osiąga dobre wyniki czego potwierdzeniem są opublikowane wyniki za 1 kwartał 2016 roku. Należy zauważyć, że wartość rynkowa akcji nie zawsze oddaje wartość godziwą spółki, a niepewność co do kierunku zmian politycznych i prawnych była i jest widoczna w kursie akcji zarówno Energi, jak również innych innych spółek, m.in. z sektora energetycznego. 

2016-05-12 MCI Któreż to konwenanty nie pozwalają wypłacić dywidendy za 2016r w IIH2017r?
(brak odpowiedzi) 

2016-05-12 PROTEKTOR Czy i kiedy spółka wypłaci dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2016-05-05 SUNTECH Od prawie pięciu miesięcy spółka nie raportowała żadnego nowego kontraktu. Jaka jest przyczyna braku nowych umów i czy wpłynie to znacząco na wynik finansowy za 2016 rok?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-29 MCI Czy skupowanie na rynku regulowanym po około 80% dziennego wolumenu sesji tak jak to robi czasami MCI, jest dozwolone na GPW? Dotychczas nie spotkałem się z podobną sytuacją.
Skup akcji prowadzony jest w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia dotyczącą upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji po cenie ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki za pośrednictwem firmy inwestycyjnej tj. Domu Maklerskiego, który na zlecenie Spółki w ramach określonego limitu kwotowego i na warunkach określonych w umowie nabywa akcje, bez faktycznego wpływu Spółki na chwilę złożenia zlecenia i jego cenę. Dom Maklerski oraz Spółka jako podmioty regulowane działają w oparciu o przepisy prawa. 

2016-04-27 PHN Czy będzie dywidenda za 2015 rok?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-26 MCI Jaki jest nowy maksymalny poziom ceny w skupie akcji i dlaczego nie jest to podawane do wiadomości akcjonariuszy?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-23 NOVINA Jesteśmy jednym z mniejszościowych akcjonariuszy spółki Novina s.a. Prosilibyśmy o udzielenie nam odpowiedzi na kilka pytań. 1. Na jakim etapie jest sprzedaż udziałów w spółce Present24? 2.Czy jeśli sprzedaż udziałów w Present24 nie dojdzie do skutku to planowana dywidenda zostanie anulowana? 3.Co się dzieje ze spółką Swisspharma? Kiedy zarząd spodziewa się jakichkolwiek wpływów finansowych z tej spółki? 4.Prawie miesiąc trwają negocjacje w sprawie sprzedaży projektu P24innovacion, na jakim są etapie? Kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek informacji w powyższej sprawie? 5.Czy zarząd planuje publikacje prognozy finansowej na rok 2016? 6. Czy zarząd planuje podanie szczegółowej strategii rozwoju i inwestycji spółki na kolejne lata?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-21 MCI Dlaczego skup nie jest realizowany w każdym dniu sesyjnym, jak to dzieje się na innych spółkach?
Skup realizowany jest na bieżąco przez Dom Maklerski. Świadczą o tym raporty bieżące m.in. RB 24, 25, 26 /2016, które są publikowane przez spółkę po zarejestrowaniu akcji na rachunku maklerskim. 

2016-04-20 MCI Jaka spółka ma największy potencjał wzrostu w roku 2016 z pośród spółek z portfela MCI.TechVentures 1.0
W portfelu MCI.TechVentures znajdują się spółki z potencjałem wzrostu znacząco wyższym niż sektory w których działają. Z punktu widzenia MCI, inwestora w ponad 60% certyfikatów MCI.TechVentures, ważna jest dywersyfikacja portfela - branżowa w ramach gospodarki cyfrowej oraz geograficzna. 

2016-04-20 GETINOBLE Jaki jest plan na poprawę notowań i tak dużej przeceny akcji, czy po scaleni zamierzacie wykupić część akcji żeby nadać dobry kierunek ?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-20 MCI Jakie okoliczności były przyczyną zmiany ceny konwersji obligacji G1 na akcje?
Nie było zmiany ceny konwersji obligacji na akcje. Zgodnie z warunkami emisji cena zamiany obligacji na akcje jest równa 12 PLN. Nie zaszły zdarzenia mogące wpłynąć na przyjęcie innej ceny zamiany. 

2016-04-20 MCI Dlaczego nie jest realizowany w każdym dniu sesyjnym, jak to dzieje się na innych spółkach?
j.w. 

2016-04-16 ARCTIC Ze strony internetowej emitenta usunięte zostały informacje dotyczące papierów AP-Tec. Dlaczego? Czy wiąże się to z oszczędnościami w Grycksbo, czy ze zmianą planów co do rozwoju segmentu papierów do opakowań?
Dzień dobry, w związku ze słabym zainteresowaniem tym produktem, Grupa zdecydowała o zaprzestaniu rozwoju tego rodzaju papieru. 

2016-04-12 MCI Czy spółka Blik to konkurencja do firmy Dotpay ?
Pytania związane z obszarem działalności, oraz planami rozwoju, prosimy kierować bezpośrednio do danych spółek. 

2016-04-10 MGAMES Kiedy zostanie ukończona gra Internal World?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-08 BOGDANKA W jakim czasie poznamy jako akcjonariusze decyzje co do wysokości podziału zysku za 2015 i terminu wypłaty dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-06 NOVITA Czy już wiadomo jaka będzie dywidenda za rok 2015 od Novity?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-06 PZU Kiedy ktoś wypowie się na temat dywidendy?
W ciągu dwóch miesięcy powinna być znana propozycja wysokości i terminu wypłaty dywidendy z zysku PZU za 2015 rok. 

2016-04-04 HERKULES Czy będzie w tym roku dywidenda z Herkulesa?
(brak odpowiedzi) 

2016-04-04 MCI Dlaczego MCI wstrzymało skup akcji własnych pomimo końca okresu zamkniętego?
Wedle uchwały Rady Nadzorczej, skup akcji mógł się odbywać do poziomu 11 pln za akcję. Nowa uchwała, podwyższa ten limit, w związku z czym skup będzie mógł być kontynuowany. Przykładem jest RB24/16, z 15 kwietnia. 

2016-04-01 ENERGA Chciałbym się zapytać kiedy Państwo chcą wypłacić dywidendę? Ostatnio dużo się słyszy o 13. i 14. pensjach dla personelu, a zapomina się o akcjonariuszach obywatelskich. Zainwestowałem w tę spółkę ciężko odłożone pieniądze i tak samo jak personel liczy na pensję, tak samo liczę na wypłatę dywidendy. Rozumiem sytuację personelu, ale skoro spółkę stać na wypłatę tak hojnych wynagrodzeń, pomimo wielomilionowych strat, to zapewne stać spółkę na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, którzy także mają rodziny i poinwestowali wszystkie oszczędności, aby zapewnić jakikolwiek byt swojej rodzinie.
Na dzień dzisiejszy Zarząd ENERGA SA nie podjął decyzji w sprawie podziału zysku za 2015 rok. Rekomendacja w sprawie wypłat dywidendy nie została wydana. Dywidenda jest istotnym atutem ENERGA SA i długofalowym celem Zarządu jest jej utrzymanie. W ocenie Zarządu, długoterminowa budowa wartości dla akcjonariuszy Energi powinna opierać się również na dywidendzie. Jej skala w konkretnych latach będzie jednym z celów analiz nowej strategii. Na przestrzeni ostatnich lat Grupa ENERGA istotnie zredukowała poziom zatrudnienia. W 2015 roku zatrudnionych było 8 500 osób, co stanowi ponad 20% spadek w porównaniu z 2012 rokiem (11 009 zatrudnionych osób). W żadnym roku swojej działalności Grupa ENERGA nie zanotowała straty. W 2015 roku wynik netto Grupy ukształtował się na poziomie 840 mln zł.  

2016-04-01 HERKULES Kiedy Spółka podzieli się zyskami z akcjonariuszami? Może już czas na jakąś dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.64 
0.55 
0.50 
0.41 
0.35 
0.29 
0.25 
0.23 
0.21 
0.20 

Wykres dnia »

Długie pozycje na dolarze wzrosły najmocniej od pół roku (WYKRES DNIA)
Długie pozycje na dolarze wzrosły najmocniej od pół roku (WYKRES DNIA)
Hedge-fundy uciekają z krótkich pozycji na ropie. „To musiało boleć” (WYKRES DNIA)
Hedge-fundy uciekają z krótkich pozycji na ropie. „To musiało boleć” (WYKRES DNIA)
Citigroup: Rynki graniczne dogonią wschodzące (WYKRES DNIA)
Citigroup: Rynki graniczne dogonią wschodzące (WYKRES DNIA)
Szwajcarzy ujawnili skalę załamania gospodarki Wenezueli (WYKRES DNIA)
Szwajcarzy ujawnili skalę załamania gospodarki Wenezueli (WYKRES DNIA)
Bessa na bankach jest bliska dna (ANALIZA TECHNICZNA)
Bessa na bankach jest bliska dna (ANALIZA TECHNICZNA)

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu